Program „Czyste Powietrze” – szansa na lepsze jutro?

Zwiększona emisja gazów cieplarnianych powoduje, że niezbędne jest wdrożenie wielu działań, przyczyniających się do redukcji poziomu zanieczyszczeń. Unia Europejska nieustannie monitoruje sytuację klimatyczną na świecie, jednocześnie układając kolejne plany długoterminowe w zakresie zeroemisyjności.
Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza jest wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym powodując tym samym poprawę efektywności energetycznej obiektu. Takie przedsięwzięcie klasyfikuje inwestora do otrzymania dofinansowania w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Środki pieniężne otrzymuje osoba fizyczna, która jest współwłaścicielem bądź właścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w obiektach jednorodzinnych mieszkalnych z odrębną księgą wieczystą z dochodem rocznym, który nie przekracza 100 000 zł.

Jakie przedsięwzięcie obejmuje dotacja z Programu "Czyste Powietrze"?

O dofinansowanie można wnioskować w przypadku wymiany przestarzałych i nieefektywnych źródeł ciepła wykorzystujących paliwo stałe na nowe źródło ciepła wykazujące wysoką efektywność energetyczną. Ponadto kryteria pozyskania dotacji obejmują również termomodernizacje obiektu. Przykładowymi wspieranymi przedsięwzięciami są:

  • demontaż starego źródła ciepła oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej,
  • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
  • wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej kolektorami słonecznymi
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • termomodernizacja przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych czy bram garażowych.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania

Dofinansowanie obejmuje 3 opcje o różnych maksymalnych kwotach dofinansowania. Pierwsza z nich zakłada maksymalną dotacje w wysokości 30 000 zł, druga 25 000 zł natomiast trzecia 10 000 zł. Wysokość przyznania dotacji zależy od przedsięwzięć modernizacyjnych wdrożonych w obiekcie.

Nowa wersja Programu "Czyste Powietrze"

Nowy nabór wniosków wdrożony od 1 lipca 2021 r. wprowadza kilka zmian. Jedną z nich to możliwość nabycia dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na cele uwarunkowane przez Program „Czyste Powietrze”. Kolejną zmianą to zwiększenie progów  dochodowych i zwiększenie poziomu dofinansowania do kwoty maksymalnej w wysokości 37 000 zł. Ostatnią zmianą to wsparcie zakupu i montażu kotła na pellet o zwiększonym standardzie, co umożliwia ubieganie się o podwyższoną wartość dofinansowania.

Co ważne do 31 grudnia 2021 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie obejmujące zakup i montaż kotłów węglowych w ramach wymiany źródła ciepła w budynku.

© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.