Podwyżki rachunków za energię elektryczną stały się faktem. A to za sprawą nowego podatku - opłaty mocowej. Jej wysokość została ustalona przez Urząd Regulacji Energetyki na podstawie przepisów ustawy o rynku mocy i rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska.

Pompy ciepła stają się coraz bardziej popularnym i jednym z najbardziej wydajnych źródeł ogrzewania domów, ale sposób ich działania czasami może wydawać się zagmatwany. W rzeczywistości jest to prosta technologia, która wytwarza więcej energii cieplnej dla Twojego domu, niż ona jej zużywa.

Zmiana ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii  koncentruje się głównie na ograniczeniu obowiązków koncesyjnych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji na skutek podniesienia progu łącznej mocy zainstalowanej szczytowej tj. zwiększenie zakresu mocy dla małej instalacji z 500 kW na 1 MW.

© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.