Nazwa inwestycji: Budowa abonenckiego elektroenergetycznego przyłącza SN-15 kV do zasilania zakładu produkcyjno-usługowego w miejscowości Muchy, gmina Czajków

Opis: Szczegółowy zakres prac obejmował:
  • budowa rozgałęźnika kablowego SN-15 kV z układem pomiarowym pośrednim
  • wykonanie linii kablowej SN – 15 kV
  • montaż stacji słupowej  z dwoma transformatorami 630kVA
  • wykonanie rozdzielnic stacyjnych
  • konfiguracja, sprawdzenie nastawa zabezpieczeń
  • wykonanie kompletu pomiarów elektrycznych

Lokalizacja: Zakład Produkcyjno Usługowy, Muchy, gmina Czajków
© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.