Nazwa inwestycji: Budowa linii kablowych nN-04 kV wraz z kablowymi rozdzielnicami szafowymi dla budynków wielorodzinnych nr B3, B4, B5 przy
ul. Grunwaldzkiej w Ostrowie Wlkp.

Opis: Szczegółowy zakres prac obejmował:

  • sporządzenie projektu budowlano- wykonawczego
  • budowa i przebudowa linii kablowych SN -15kV
  • dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN z transformatom 630kVA
  • budowa linii kablowych nn-0,4kV
  • dostawa i montaż rozdzielnic szafowych
  • wykonanie pomiarów elektrycznych

Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski, ul. Grunwaldzka

© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.