Nazwa inwestycji: Usunięcie kolizji sieci energetycznej napowietrznej 0,4kV z semaforem w ramach rewitalizacji linii kolejowej Opole-Nysa.

Opis: Szczegółowy zakres prac obejmował:
  • demontaż istniejących słupów nr 266 i 267
  • demontaż istniejącej linii napowietrznej pomiędzy demontowanymi słupami
  • montaż słupów odporowych wraz z osprzętem E12/12
  • montaż izolowanej linii napowietrznej AsXSn 4x120mm


Lokalizacja: Szydłów linia kolejowa 287 na docinku Opole Zachodnie – Łambinowice
© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.