Opis: Usunięcie kolizji istniejącej stacji dwutransformatorowej poprzez jej przeniesienie wraz z całą infrastrukturą w inną lokalizację.

Szczegółowy zakres prac obejmował ułożenie około 4,3 km kabla, wykonanie dwóch szaf krosowych, demontaż oraz montaż w nowej lokalizacji stacji kontenerowej dwutransformatorowej, podpięcie kabli, wykonanie pomiarów elektroenergetycznych oraz uruchomienie stacji. Na uwagę zasługuje fakt, iż wszystkie wykonane prace w żaden sposób nie zakłóciły pracy zakładu Pupil Foods w Nowych Skalmierzycach.

Lokalizacja: Nowe Skalmierzyce
© 2024 CONCEPT Sp. z o.o. All Rights Reserved.